Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 28 ноември 2016 15:55

Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 4 сем.на обучение, 3-ти семестър

П/Г

Ден

Час

Дисциплина

Преподавател

Зала

21.01.2017

11 - 13

Анализ "Разходи-Ползи"

Проф. Р. БРУСАРСКИ

406

29.01.2017

9 - 11

АПП

Доц. АЛ.ВЪЛКОВ

302

5.02.2017

12 - 14

ИКОНОМИКА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО

Доц. Л. ЙОТОВА

301

28.01.2017

9 - 11

Количествени методи и модели

Проф. В.ПАВЛОВА

403

22.01.2017

9 - 11

МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Проф. ЦВ.СТОЕНЧЕВА

302

4.02.2017

9 - 11

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Проф. ХР.ХРИСТОВ

306