Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 30 октомври 2016 11:19

Счетоводство и контрол 4 сем. на обучение - 3-ти сем.

ОКС "магистър" , специалност "Счетоводство и контрол"
 4 семестъра на обучение 
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
3 - ти сем. (зимен)
Спецкурс по финансово счетоводство Л проф. д-р Сн.Башева 29.10.- 30.10.2016 09.00 - 16.45 301
Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас. д-р Л.Камбурова 29.10.- 30.10.2016 09.00 - 16.45 301
Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф. д-р Д.Фесчиян 12.11.- 13.11.2016  09.00 - 16.45 305
Контролинг системи Л проф. д-р О.Симеонов 17.12.- 18.12.2016  09.00 - 16.45 306
Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л проф. д-р Сн.Башева 07.01.- 08.01.2017  09.00 - 16.45 305
Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л гл.ас. д-р М.Маркова 07.01.- 08.01.2017  09.00 - 16.45 305
Контрол в капиталовия пазар доц. д-р Е.Асенов 14.01.- 15.01.2017 09.00 - 16.45 305
Спецкурс по управленско счетоводство проф. д-р Ст.Стоянов 21.01.- 22.01.2017 11.00 - 18.45 306
Забележка: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари