Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 14 юли 2018 14:50

Дипломи

Очаквайте информация за връчване на дипломите на Випуск 2018 на РЦДО-Хасково.