Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 05 март 2019 11:34

Поправки на държавни изпити

  • специалност "Бизнес администрация": втора поправка на 30.03.2019 г. от 14.00 ч. в зала 303.
  • специалност "Икономика": втора поправка на 9.03.2019 г. от 11.00 ч. в зала 404.
  • специалност "Счетоводство и контрол": втора поправка на ..............................(очаквайте информация)

Заявления за явяване на изпитите се подават в Учебен отдел на РЦДО-Хасково.

Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др., можете да намерите тук: