Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 22 януари 2019 16:06

Поправки на държавни изпити

  • специалност Бизнес администрация: втора поправка на ..............................(очаквайте информация)
  • специалност Икономика: втора поправка на 9.03.2019 г. 
  • специалност Счетоводство и контрол: втора поправка на ..............................(очаквайте информация)
Подаване на заявление за явяване на поправката до ......................(очаквайте информация)

Информация за държавни изпити, преддипломни стажове и др. можете да намерите тук.