Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 14:19

Лятна сесия 2018/2019 г.:

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Лятна редовна изпитна сесия

Икономика, общество и човешки ресурси

I курс II курс     III курс IV курс

Финанси, счетоводство и контрол                                     

I курс II курс III курс IV курс

Администрация и управление

I курс II курс III курс IV курс

Лятна поправителна изпитна сесия

Икономика, общество и човешки ресурси

I курс II курс III курс IV курс
Финанси, счетоводство и контрол  I курс II курс III курс IV курс
Администрация и управление I курс II курс III курс IV курс
Зимна условна сесия

Зимна условна сесия, ОКС "Бакалавър"