Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 03 септември 2018 14:34

Зимна сесия 2018/2019 г.:

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Лятна редовна изпитна сесия

Икономика

 I курс        II курс          III курс  IV курс      

Счетоводство и контрол                                     

 I курс  II курс  III курс  IV курс

Бизнес администрация

 I курс  II курс  III курс  IV курс

Лятна поправителна изпитна сесия

Икономика

I курс II курс III курс IV курс
Счетоводство и контрол  I курс II курс III курс IV курс
Бизнес администрация I курс II курс III курс IV курс
Годишна поправителна сесия
Икономика  I курс  II курс   III курс  IV курс
Счетоводство и контрол  I курс  II курс   III курс  IV курс
Бизнес администрация  I курс  II курс   III курс  IV курс
Лятна условна сесия
График за лятна условна сесия, ОКС "Бакалавър"
График за лятна условна сесия на катедра "Икономикс"
График за лятна условна сесия на катедра "Финанси"