Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:18

Зимна сесия 2018/2019 г.:

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Зимна редовна изпитна сесия

Икономика, общество и човешки ресурси

I курс II курс     III курс IV курс

Финанси, счетоводство и контрол                                     

I курс II курс III курс IV курс

Администрация и управление

I курс II курс III курс IV курс

Зимна поправителна изпитна сесия

Икономика, общество и човешки ресурси

I курс II курс III курс IV курс
Финанси, счетоводство и контрол  I курс II курс III курс IV курс
Администрация и управление I курс II курс III курс IV курс
Годишна поправителна сесия
Икономика  I курс  II курс   III курс  IV курс
Счетоводство и контрол  I курс  II курс   III курс  IV курс
Бизнес администрация  I курс  II курс   III курс  IV курс
Лятна условна сесия
График за лятна условна сесия, ОКС "Бакалавър"
График за лятна условна сесия на катедра "Икономикс"
График за лятна условна сесия на катедра "Финанси"