Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 18 октомври 2018 14:36

Зимен семестър 2018/2019 г.

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

ВАЖНО! Студентите от I-ви и от II-ри курс да заявят спорт (танци или туризъм) до 15.11.2018 г. в Учебен отдел. 

Икономика

 I курс        II курс        III курс        IV курс      

Счетоводство и контрол                                     

 I курс  II курс  III курс  IV курс

Бизнес администрация

 I курс  II курс  III курс  IV курс