Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 14 февруари 2019 11:43

Учебен график

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2018/2019 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
Откриване на новата учебна година в РЦДО-Хасково 6.10.2018 г.
Зимен семестър 01.10.2018 12.01.2019 15
Зимна сесия 14.01.2019 03.02.2019 3
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: София, РЦДО – Хасково, РЦДО – Пловдив 12.01.2019 03.02.2019 3
Зимна поправителна и условна изпитна сесия 04.02.2019 10.02.2019 1
Зимна поправителна сесия в РЦДО – Хасково и РЦДО – Пловдив 09.02.2019 17.02.2019 1
Летен семестър 11.02.2019 25.05.2019 15
Лятна сесия 27.05.2019 16.06.2019 3
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение 25.05.2019 16.06.2019 3
Лятна поправителна и условна изпитна сесия 17.06.2019 23.06.2019 1
Годишна поправителна сесия 24.06.2019 30.06.2019 1
Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове
Срокове за записване, ОКС “бакалавър”:
Записване на зимен семестър за трети курс в РЦДО-Хасково 17.09.2018 28.09.2018
Записване на зимен семестър на учебната 2018/2019 на обучаващите се в дистанционна форма студенти от втори и четвърти курс в РЦДО-Хасково 01.10.2018 12.10.2018
Записване на летен семестър на учебната 2018/2019 в РЦДО-Хасково 12.02.2019 28.02.2019
Държавни изпити на ОКС “бакалавър”:
Първа сесия: 04.07.2019 15.07.2019
Втора сесия: 9-и месец 2019 10-и месец 2019
Трета сесия: 2-и месец 2020 3-и месец 2020
Четвърта сесия: 6-и месец 2020 7-и месец 2020
Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2018/2019 година:
Ден на Съединението 06.09.2018
Ден на Независимостта на България 22.09.2018
Ден на народните будители 01.11.2018
Бъдни вечер и Рождество Христово 24.12.2018 26.12.2018
Нова година 01.01.2019
Национален празник на Република България 03.03.2019
Великденски празници 26.04.2019 29.04.2019
Ден на труда 01.05.2019
Ден на храбростта и празник на Българската армия 06.05.2019
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 24.05.2019
Университетски празници и ваканции за академичната 2018/2019 година:
Студентски празник 08.12.2018
Новогодишна университетска ваканция 27.12.2018 29.12.2018
Великденска университетска ваканция 22.04.2019 25.04.2019
Празник на УНСС 21.05.2019