Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

РЦДО-Хасково

Виж разписание тук.

Виж изпитна сесия тук.