Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

РЦДО-Хасково           

 04.07.2016 г.
ОКС 'Бакалавър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Икономика' 8 семестъра 2012 - 1
 Г/ПДисциплинаЛ/УПреподавателДатаЧасЗала
 Поправителна годишна сесия8 - ми семестър
704Макроикономически теории и ПГдоц. Стела Ралева02.07.2016 11:00- - 302
 анализи
 Дипломиране8 - ми семестър
704Държавен изпитДИ09.07.2016 11:00- - Аула
 ; 501
 Поправителна годишна сесия7 - ми семестър
704Фирмени инвестицииПГпроф. Иван Георгиев02.07.2016 10:30- - 305
704Бизнес стратегииПГдоц. Радко Радев02.07.2016 11:00- - 503
704Паричен икономиксПГдоц. Екатерина Сотирова02.07.2016 11:00- - 302
Дипломантите, които са положили успешно всички изпити трябва да подадат в срок до
08.07.2016г.  следните документи:
1. молба за държавен изпит
    2. 2 снимки формат 3,5/4,5 ;
3. подписана справка с данни за дипломата.
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари

Виж разписание тук.

Виж изпитна сесия тук.