Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 28 февруари 2020 10:51

Администрация и управление - II курс, 4 семестър

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
732 21.03.2020 г. 9:00-16:45 Регионална интелигентна специализация Л доц. д-р Георги Николов 302
732 22.03.2020 г. 9:00-16:45 Регионална интелигентна специализация Л доц. д-р Георги Николов 302
732 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Конфликтология Л х.доц. д.ик.н. Л. Милков 302
732 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Конфликтология Л х.доц. д.ик.н. Л. Милков 302
732 12.04.2020 г. 9:00-16:45 Физкултура и спорт У х.преп. Елена Попова  
732 25.04.2020 г. 9:00-16:45 Маркетинг Л х.проф. д-р Свободка Класова 302
732 26.04.2020 г. 9:00-16:45 Маркетинг Л х.проф. д-р Свободка Класова 302
732 09.05.2020 г. 9:00-16:45 Международни институции и администрация Л проф. д-р Цветка Стоенчева 302
732 10.05.2020 г. 9:00-16:45 Международни институции и администрация Л проф. д-р Цветка Стоенчева 302
732 16.05.2020 г. 9:00-16:45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна Даскалова 302
732 17.05.2020 г. 9:00-16:45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц. д-р Татяна Даскалова 302