Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 февруари 2020 10:39

Финанси, счетоводство и контрол - I курс, 2 семестър

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
726 07.03.2020 г. 11:00-18:45 Физкултура и спорт У доц. д-р Спас Ставрев  
726 07.03.2020 г. 11:00-18:45 Физкултура и спорт У преп. д-р Венцислав Йорданов  
726 07.03.2020 г. 11:00-18:45 Физкултура и спорт У х.преп. Евгени Йорданов  
726 28.03.2020 г. 9:00-16:45 История на икономическите теории Л доц. д-р Румен Андреев 505
726 29.03.2020 г. 9:00-16:45 История на икономическите теории Л доц. д-р Румен Андреев 505
726 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Микроикономика Л доц. д-р Лилия Йотова Аула
726 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Микроикономика Л доц. д-р Лилия Йотова Аула
726 11.04.2020 г. 9:00-15:00 Основи на правото Л проф. д-р Христина Балабанова Аула
726 12.04.2020 г. 9:00-14:00 Основи на правото Л проф. д-р Христина Балабанова Аула
726 25.04.2020 г. 9:00-16:45 Математика II-част Л доц. д-р Мая Микренска 501
726 26.04.2020 г. 9:00-16:45 Математика II-част Л доц. д-р Мая Микренска 501
726 02.05.2020 г. 9:00-16:45 Икономика на труда Л доц. д-р Тодор Тодоров Аула
726 03.05.2020 г. 9:00-16:45 Икономика на труда Л доц. д-р Тодор Тодоров Аула
726 09.05.2020 г. 9:00-16:45 Икономическа социология Л х.доц. д-р Аделина Миланова 505
726 10.05.2020 г. 9:00-16:45 Икономическа социология Л х.доц. д-р Аделина Миланова 505