Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 28 февруари 2020 10:32

Икономика, общество и човешки ресурси - I курс, 2 семестър

П/Г Дата Час  Дисциплина тип Преподавател Зала
710 07.03.2020 г. 11:00-18:45 Физкултура и спорт У доц. д-р Спас Ставрев  
710 07.03.2020 г. 11:00-18:45 Физкултура и спорт У преп. д-р Венцислав Йорданов  
710 07.03.2020 г. 11:00-18:45 Физкултура и спорт У х.преп. Евгени Йорданов  
710 28.03.2020 г. 9:00-16:45 Основи на управлението Л х.проф. д-р Мария Андреева 501
710 29.03.2020 г. 9:00-16:45 Основи на управлението Л х.проф. д-р Мария Андреева 501
710 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Микроикономика Л доц. д-р Лилия Йотова Аула
710 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Микроикономика Л доц. д-р Лилия Йотова Аула
710 11.04.2020 г. 9:00-15:00 Основи на правото Л проф. д-р Христина Балабанова Аула
710 12.04.2020 г. 9:00-14:00 Основи на правото Л проф. д-р Христина Балабанова Аула
710 25.04.2020 г. 9:00-16:45 Математика II-част Л доц. д-р Мая Микренска 501
710 26.04.2020 г. 9:00-16:45 Математика II-част Л доц. д-р Мая Микренска 501
710 02.05.2020 г. 9:00-16:45 Икономика на труда Л доц. д-р Тодор Тодоров Аула
710 03.05.2020 г. 9:00-16:45 Икономика на труда Л доц. д-р Тодор Тодоров Аула
710 09.05.2020 г. 9:00-16:45 Информатика          Л проф. д.ик.н. Емил Денчев 501
710 10.05.2020 г. 9:00-16:45 Информатика          19115001-19115034 вкл. У х. ас. Деко Дановски 402
710 16.05.2020 г. 9:00-16:45 Информатика          19115035-19115144 вкл. У х. ас. Деко Дановски 402