Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 06 март 2020 14:45

Икономика - IV курс, 8 семестър

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
707 07.03.2020 г. 11:00-17:00 Международен маркетинг Л доц. д-р Светла Бонева 403
707 07.03.2020 г. 10:30-11:30 Преддипломен стаж Л доц. д-р Ваня Иванова 403
707 08.03.2020 г. 9:00-14:00 Международен маркетинг Л доц. д-р Светла Бонева 403
707 21.03.2020 г. 9:00-15:00 Международен стратегически мениджмънт Л доц. д-р Иван Стойчев 406
707 22.03.2020 г. 9:00-14:00 Международен стратегически мениджмънт Л доц. д-р Иван Стойчев 406
707 28.03.2020 г. 9:00-15:00 Право на Европейския съюз Л доц. д.н. Живко Драганов 403
707 29.03.2020 г. 9:00-14:00 Право на Европейския съюз Л доц. д.н. Живко Драганов 403
707 25.04.2020 г. 9:00-16:45 Макроикономическа теория и анализи Л доц. д-р Стела Ралева 406
707 26.04.2020 г. 9:00-16:45 Макроикономическа теория и анализи Л доц. д-р Стела Ралева 406