Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 13:08

Администрация и управление 2 курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
731 26.5.2019 9.00-11.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 403
731 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 2 курс х.преп.Е.Попова  
731 2.6.2019 9.00-11.00 Управление на иновациите гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 403
731 8.6.2019 9.00-11.00 Международни институции и администрация проф.д-р Цв.Стоенчева 403
731 9.6.2019 9.00-11.00 Евристични методи  х.доц.д-р А.Доралийски 403
731 15.6.2019 12.00-14.00 Маркетинг проф.д-р П.Иванов 501