Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 06 февруари 2019 13:37

Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 4

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  20.04.2019  9.00-16.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д.Въткова 302
  21.04.2019  9.00-16.45 Финансов контрол и одиторски стандарти Л доц.д-р Д.Въткова 302
  04.05.2019  9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  05.05.2019  9.00-16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  11.05.2019  9.00-16.45 Количествени методи и модели в бизнеса Л доц.д-р С.Чипева 304
  12.05.2019  9.00-16.45 Количествени методи и модели в бизнеса Л доц.д-р С.Чипева 304
  18.05.2019  9.00-16.45 Анализ на финансовите отчети на предприятието Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  19.05.2019  9.00-16.45 Анализ на финансовите отчети на предприятието Л проф.д-р Д.Фесчиян 304