Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 15 февруари 2019 10:28

Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  06.04.2019  9.00-16.45 Икономически анализ Л доц.д-р Р.Иванова 306
  07.04.2019  9.00-16.45 Икономически анализ Л доц.д-р Р.Иванова 306
  13.04.2019  9.00-16.45 Система и контрол на данъци и социални осигуровки Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 302
  14.04.2019  9.00-16.45 Система и контрол на данъци и социални осигуровки Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 302
4.05.2019 9.00-16.45 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 306
5.05.2019 9.00-16.45 Финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 306
  11.05.2019  9.00-16.45 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 503
  12.05.2019  9.00-16.45 Счетоводство на банките Л проф.д-р Д.Фесчиян 503
  18.05.2019  9.00-16.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 302
  19.05.2019  9.00-16.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 302