Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 06 февруари 2019 13:35

Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  20.4.2019 9.00-12.15 Счетоводство на застрахователите и осигурителите Л доц.д-р М.Михайлова 405
  21.04.2019  10.45-14.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  04.05.2019  9.00-16.45 Магистърски спецсеминар Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  05.05.2019  9.00-16.45 Магистърски спецсеминар Л проф.д-р Д.Фесчиян 304