Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 15 февруари 2019 10:30

Счетоводство и контрол 3 сем., семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  30.3.2019 10.30-16.45 Контролинг системи Л х.преп.Н.Петрова 306
  30.3.2019 9.00-10.30 Контролинг системи Л проф.д-р О.Симеонов 306
  31.3.2019 9.00-10.30 Контролинг системи Л х.преп.Н.Петрова 306
  13.4.2019 9.00-13.00 Спецкурс по управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 304
  13.4.2019 от 13.30 ч. Спецкурс по финансово счетоводство Л гл.ас.д-р Б.Боянов 306
  20.4.2019 10.30-16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  21.4.2019 9.00-10.30 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Л проф.д-р Д.Фесчиян 304
  21.4.2019 10.45-14.45 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети Л доц.д-р М.Маркова 503
  11.5.2019 10.30-16.45 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 501
  12.5.2019 9.00-10.30 Контрол в капиталовия пазар Л доц.д-р Е.Асенов 501