Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 05 март 2019 16:20

Бизнес администрация III курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
730 23.03.2019  9.00-16.45 Антикризисно управление Л доц.д-р Н.Димитров 406
7301 24.03.2019  9.00-16.45 Антикризисно управление У доц.д-р Н.Димитров 406
730 13.04.2019  12.30-20.00 Методи за изследване в бизнеса Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 501
7301 14.04.2019  9.00-16.45 Методи за изследване в бизнеса У проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 501
730 20.04.2019  9.00-16.45 Финансови пазари и инструменти Л х.доц.д-р А.Марчев 401
7301 21.04.2019  9.00-16.45 Финансови пазари и инструменти У х.доц.д-р А.Марчев 401
730 04.05.2019  9.00-16.45 Делови игри в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401
7301 05.05.2019  9.00-16.45 Делови игри в управлението У х.доц.д-р А.Марчев 401
730 11.05.2019  9.00-16.45 Геодемография Л доц.д-р К.Петров 404
7301 12.05.2019  9.00-16.45 Геодемография у доц.д-р К.Петров 404