Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 12 март 2019 15:17

Администрация и управление II курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
731 10.03.2019 9.30 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501
731 10.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л х.преп.Е.Попова РЦДО
731 30.03.2019  9.00-16.45 Маркетинг Л проф.д-р Св.Класова аула
731 31.03.2019  9.00-16.45 Маркетинг Л проф.д-р Св.Класова аула
731 06.04.2019  9.00-16.45 Евристични методи Л х.доц.д-р А.Доралийски 403
731 07.04.2019  9.00-16.45 Евристични методи Л х.доц.д-р А.Доралийски 403
731 13.04.2019  9.00-16.45 Управление на иновациите Л гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 403
731 14.04.2019  9.00-16.45 Управление на иновациите Л гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 403
731 11.05.2019  9.00-16.45 Международни институции и администрация Л проф.д-р Цв.Стоенчева 303
731 12.05.2019  9.00-16.45 Международни институции и администрация Л проф.д-р Цв.Стоенчева 303
731 18.05.2019  9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 303
731 19.05.2019  9.00-16.45 Управление на инфраструктурни проекти Л доц.д-р Т.Даскалова 303