Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 05 март 2019 11:33

Администрация и управление I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
732 9.03.2019 11.00 ч. Физкултура и спорт - Туризъм Л доц.д-р С.Ставрев 501
732 9.03.2019 9.00 ч. Физкултура и спорт - Народни танци Л Х.преп.Е.Попова РЦДО
732 23.03.2019  9.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 502
732 24.03.2019  9.00-14.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 502
732 30.03.2019  9.00-16.45 Организационно поведение Л доц.д-р Н.Миронова 502
732 31.03.2019  9.00-16.45 Организационно поведение Л доц.д-р Н.Миронова 502
732 06.04.2019  9.00-16.45 Счетоводство Л доц.д-р М.Маркова 502
732 07.04.2019  9.00-16.45 Счетоводство Л доц.д-р М.Маркова 502
732 13.04.2019  9.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 406
732 14.04.2019  9.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 406
732 11.05.2019  9.00-16.45 Количествени методи Л доц.д-р М.Микренска 502
732 12.05.2019  9.00-16.45 Количествени методи Л доц.д-р М.Микренска 502
732 18.05.2019  9.00-16.45 Приложен мениджмънт Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 502
732 19.05.2019  9.00-16.45 Приложен мениджмънт Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 502