Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 06 февруари 2019 13:14

Счетоводство и контрол III курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
723 23.03.2019  9.00-15.00 Данъчно облагане Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 505
723 24.03.2019  9.00-14.00 Данъчно облагане Л доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 505
723 30.03.2019  9.00-16.45 Данъчно облагане У хон.ас.Р.Бобев 505
723 06.04.2019  9.00-16.45 Счетоводство на застрахователите Л доц.д-р М.Начкова 404
723 07.04.2019  9.00-16.45 Счетоводство на застрахователите Л доц.д-р М.Начкова 404
723 13.04.2019  9.00-16.45 Счетоводство на осигурителите Л доц.д-р М.Начкова 404
723 14.04.2019  9.00-16.45 Счетоводство на осигурителите Л доц.д-р М.Начкова 404
723 20.04.2019  9.00-15.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 502
723 21.04.2019  9.00-14.00 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 502
723 4.5.2019 9.00-16.45 Управленско счетоводство Л доц.д-р Т.Рупска 502
723 11.5.2019 9.00-16.45 Митнически контрол Л доц.д-р О.Димов 505
723 12.5.2019 9.00-16.45 Митнически контрол Л доц.д-р О.Димов 505