Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 29 януари 2019 10:43

Счетоводство и контрол 3 сем., 3-ти

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
3.2.2019 11.00-12.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 306
3.2.2019 11.00-12.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието ас.д-р Я.Даскалов 306
Количествени методи и модели в бизнеса доц.д-р С.Чипева
Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян
Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Кр.Йорданов