Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 29 януари 2019 10:38

Счетоводство и контрол 2 сем., 1-ви

Дата Час Дисциплина Преподавател

Зала

3.2.2019 9.00-11.00 Спецкурс по финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 305
2.2.2019 9.00-11.00 Международни счетоводни стандарти за финансови отчети доц.д-р М.Маркова 302
3.2.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 306
3.2.2019 11.00-12.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор ас.д-р Я.Даскалов 306