Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 08 януари 2019 10:22

Бизнес администрация IV курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
806 9.2.2019 11.00-13.00 Социална отговорност на бизнеса ас.д.н. Ст.Коев 406
806 9.2.2019 14.00-16.00 Управление на малкия бизнес х.проф.д-р М.Андреева 406
806 10.2.2019 9.00-12.00 Моделиране и прогнозиране в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401
806 16.2.2019 9.00-11.00 Управление на операциите проф.д-р М.Алексадрова-Бошнакова 303
806 16.2.2019 11.00-13.00 Количествени инструменти в управлението проф.д-р М.Ламбовска 406