Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 08 януари 2019 10:20

Администрация и управление II курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
731 9.2.2019 10.00-11.00 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401
731 9.2.2019 14.00-16.00 Финанси доц.д-р С.Трифонова 505
731 10.2.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление доц.д-р Цв.Стоянова 505
731 10.2.2019 9.00-11.00 Стратегическо управление гл.ас.д-р Ф.Стоянов 505
731 16.2.2019 9.00-11.00 Управление на човешките ресурси доц.д-р Т.Кичева 505
731 16.2.2019 12.00-14.00 Управленски решения и риск проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 303
731 17.2.2019 11.00-13.00 Търговско право доц.д.ю.н.Ж.Драганов 505