Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 08 януари 2019 10:19

Счетоводство и контрол IV курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
722 9.2.2019 9.00-11.00 Счетоводство в публичния сектор ас.д-р Я.Даскалов 403
722 9.2.2019 12.00-14.00 Счетоводство на банките ас.д-р Я.Даскалов 403
722 10.2.2019 9.00-11.00 Информационни системи в счетоводството доц.д-р В.Лазарова 403
722 16.2.2019 9.00-11.00 Финансово стопански анализ доц.д-р Р.Иванова 403
722 17.2.2019 9.00-11.00 Административно и финансово право проф.д-р Х.Балабанова 501