Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 08 януари 2019 10:18

Счетоводство и контрол III курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
723 9.2.2019 9.00-11.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 505
723 10.2.2019 9.00-11.00 Търговско право доц.д-р З.Торманов 502
723 16.2.2019 9.00-11.00 Одитинг доц.д-р Кр.Йорданов 502
723 16.2.2019 11.00-13.00 Теория на финансовия контрол доц.д-р Кр.Йорданов 502
723 17.2.2019 9.00-11.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 502