Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 08 януари 2019 10:17

Финанси, счетоводство и контрол II курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
724 9.2.2019 9.00-11.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
724 9.2.2019 14.00-16.00 Основи на счетоводството ас.д-р Я.Даскалов 403
724 10.2.2019 9.00-11.00 Политология проф.д-р Г.Янков аула
724 16.2.2019 9.15-10.30 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401
724 16.2.2019 13.00-15.00 Финансов контрол доц.д-р Кр.Йорданов 502
724 17.2.2019 9.00-11.00 Прогнозиране и планиране гл.ас.д-р М.Маринов 403