Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 08 януари 2019 10:16

Финанси, счетоводство и контрол I курс, зимна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
725 9.2.2019 12.15-14.45 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401
725 9.2.2019 15.00-17.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501
725 10.2.2019 11.00-13.00 Основи на управлението доц.д-р Цв.Стоянова 505
725 10.2.2019 11.00-13.00 Основи на управлението гл.ас.д-р Ив.Илиев 505
725 16.2.2019 12.00-12.45 Стопанска история гл.ас.д-р П.Стоянов 401
725 16.2.2019 14.00-16.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула
725 17.2.2019 11.00-13.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев 404