Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 17 януари 2019 10:14

Счетоводтво и контрол, 4 сем., семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 12.1.2019 17.00-18.00 Спецкурс по управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401
78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Спецкурс по финансово счетоводство  гл.ас.д-р Б.Боянов 303
78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 404
78/ 19.1.2019 13.00-15.00 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор ас.д-р Я.Даскалов 404
78/ 20.1.2019 от 11.00 ч. Международни счетоводни стандарти за финансови отчети доц.д-р М.Маркова 303
78/ 26.1.2019 9.00-11.00 Контролинг системи проф.д-р О.Симеонов 304
78/ 26.1.2019 9.00-11.00 Контролинг системи хон.ас.Н.Петрова 304
78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Контрол в капиталовия пазар гл.ас.д-р Т.Шопов 304