Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 17 януари 2019 10:15

Счетоводство и контрол, 4 сем., семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 12.1.2019 12.00-13.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401
78/ 13.1.2019 11.00-13.00 Търговско право доц.д-р З.Торманов 505
78/ 19.1.2019 9.15-10.30 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 402
78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Основи на счетоводството доц.д-р М.Маркова 303
78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 303