Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 10 януари 2019 12:28

Счетоводство и контрол, 4 сем. след проф.бакалавър, семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 12.1.2019 18.00-19.00 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401
78/ 13.1.2019 13.00-15.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 303
78/ 19.1.2019 9.00-11.00 Счетоводство на банките проф.д-р Д.Фесчиян 403
78/ 26.1.2019 11.00-13.00 Икономически анализ доц.д-р Р.Иванова 505
78/ 27.1.2019 9.00-11.00 Система и контрол на данъци и социални осигуровки доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 404