Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:31

Счетоводство и контрол, 3 сем., семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 19.1.2019 11.00-13.00 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" проф.д-р Д.Фесчиян 403
78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Анализ на финансови отчети на предприятието ас.д-р Я.Даскалов 403
78/ 20.1.2019 11.00-13.00 Анализ на финансови отчети на предприятието проф.д-р Д.Фесчиян 403
78/ 26.1.2019 11.00-13.00 Финансов контрол и одиторски стандарти доц.д-р Кр.Йорданов 403
78/ 27.1.2019 11.00-13.00 Количествени методи и модели в бизнеса доц.д-р С.Чипева 303