Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:12

Администрация и управление, семестър 3, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
731 12.1.2019 9.00-11.00 Управление на човешките ресурси доц.д-р Т.Кичева 406
731 19.1.2019 11.00-13.00 Стратегическо управление гл.ас.д-р Ф.Стоянов 501
731 19.1.2019 11.00-13.00 Стратегическо управление доц.д-р Цв.Стоянова 501
731 26.1.2019 12.00-14.00 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401
731 27.1.2019 9.00-11.00 Управленски решения и риск проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 406
731 2.2.2019 11.00-13.00 Търговско право доц.д.ю.н.Ж.Драганов 406
731 3.2.2019 11.00-13.00 Финанси доц.д-р С.Трифонова 505