Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:05

Счетоводство и контрол, семестър 5, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
723 12.1.2019 14.00-16.00 Финансово счетоводство гл.ас.д-р Б.Боянов 505
723 13.1.2019 9.00-11.00 Търговско право доц.д-р З.Торманов 505
723 19.1.2019 9.00-11.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 505
723 26.1.2019 9.00-11.00 Одитинг доц.д-р Кр.Йорданов 403
723 27.1.2019 9.00-11.00 Теория на финансовия контрол доц.д-р Кр.Йорданов 403