Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:04

Финанси, счетоводство и контрол, семестър 3, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
724 12.1.2019 14.30-17.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401
724 13.1.2019 9.00-12.00 Политология проф.д-р Г.Янков аула
724 19.1.2019 11.00-13.00 Основи на счетоводството ас.д-р Я.Даскалов 404
724 26.1.2019 10.00-12.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
724 27.1.2019 11.00-13.00 Финансов контрол доц.д-р Кр.Йорданов 403
724 2.2.2019 9.00-11.00 Прогнозиране и планиране гл.ас.д-р М.Маринов 403