Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 17 ноември 2018 10:00

Икономика, семестър 5, зимна редовна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
707 19.1.2019 15.45-19.30 Човешки ресурси х.проф.д-р Ат.Казаков 401
707 20.1.2019 11.00-13.00 Икономическа култура х.доц.д-р Ад.Миланова 501
707 26.1.2019 15.00-17.00 Въведение в иконометрията доц.д-р С.Чипева аула
707 27.1.2019 9.00-11.00 Социална политика доц.д-р Е.Масларова 501
707 2.2.2019 16.45-20.30 Микроикономическа теория доц.д-р В.Пиримова 401