Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 10 ноември 2018 14:45

Счетоводство и контрол - 4 сем., семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  20.10.2018  9.00-16.45 Микроикономика Л доц.д-р Л.Йотова 504
21.10.2018 9.00-12.15 Микроикономика Л доц.д-р Л.Йотова 504
  03.11.2018  9.00-16.45 Основи на счетоводството Л гл.ас.д-р М.Маркова 504
  04.11.2018  9.00-15.45 Основи на счетоводството Л гл.ас.д-р М.Маркова 504
  10.11.2018  9.00-16.45 Търговско право Л доц.д-р З.Торманов 504
  11.11.2018  9.00-15.45 Търговско право Л доц.д-р З.Торманов 504
  1.12.2018  9.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 504
2.12.2018 9.00-12.15 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 504
  22.12.2018  9.00-16.45 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 504
23.12.2018 9.00-12.15 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 504