Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 13 ноември 2018 14:17

Администрация и управление - Хасково, семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
731 06.10.2018  11.00-16.45 Финанси Л доц.д-р С.Трифонова 503
731 07.10.2018  09.00-16.45 Финанси Л доц.д-р С.Трифонова 503
731 20.10.2018  12.00-19.45 Управление на човешките ресурси Л гл.ас.д-р Т.Кичева 503
731 21.10.2018  09.00-16.45 Управление на човешките ресурси Л гл.ас.д-р Т.Кичева 503
731 27.10.2018  09.00-16.45 Стратегическо управление Л доц.д-р Цв.Стоянова 503
731 28.10.2018  09.00-16.45 Стратегическо управление Л гл.ас.д-р Ф.Стоянов 503
731 03.11.2018  09.00-15.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева 304
731 04.11.2018  09.00-14.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева 304
731 17.11.2018  9.00-16.45 Управленски решения и риск Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304
731 18.11.2018  09.00-16.45 Управленски решения и риск Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 304
731 24.11.2018 9.00-16.45 Търговско право Л доц.д.ю.н.Ж.Драганов 406
731 25.11.2018 9.00-16.45 Търговско право Л доц.д.ю.н.Ж.Драганов 406
731 2.12.2018 10.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л х.преп.Е.Попова 501