Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 06 ноември 2018 13:57

Финанси, счетоводство и контрол - Хасково, семестър 3

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
724 06.10.2018  09.00-15.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501
724 07.10.2018  09.00-14.00 Статистика Л доц.д-р С.Чипева 501
724 13.10.2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501
724 14.10.2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501
724 20.10.2018  09.00-16.45 Финансов контрол Л доц.д-р Кр.Йорданов 502
724 21.10.2018  09.00-16.45 Финансов контрол Л доц.д-р Кр.Йорданов 502
724 27.10.2018  09.00-16.45 Политология Л проф.д-р Г.Янков 406
724 28.10.2018  09.00-16.45 Политология Л проф.д-р Г.Янков 406
724 10.11.2018  11.00-18.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 502
724 11.11.2018  09.00-16.45 Основи на счетоводството Л ас.д-р Я.Даскалов 502
724 24.11.2018  09.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л доц.д-р И.Славова 502
724 25.11.2018  09.00-16.45 Прогнозиране и планиране Л доц.д-р И.Славова 502
724 2.12.2018 10.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л преп.д-р В.Йорданов 501
724 2.12.2018 10.30 ч. Физкултура и спорт - 2 курс Л х.преп.Е.Йорданов/преп.Е.Попова 501