Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 16:21

Администрация и управление II курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
730 30.6.2018 9.00-10.30 Търговско право доц.д.ю.н.Ж.Драганов 403
730 30.6.2018 9.00 ч. Управленски решения и риск проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404
730 30.6.2018 13.00-14.00 Статисточески изследвания доц.д-р С.Чипева 401
730 30.6.2018 14.30-15.30 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 303
730 30.6.2018 16.00-17.30 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 403
730 30.6.2018 13.00 ч. Управление на иновациите и инвестициите доц.д-р Цв.Цветков 306
730 30.6.2018 18.00 ч. Физкултура и спорт - 2 курс преп.д-р В.Йорданов РЦДО
730 1.7.2018 9.00-10.30 Управление на човешките ресурси гл.ас.д-р Т.Кичева 403
730 1.7.2018 11.00-12.30 Евристични методи х.доц.д-р А.Доралийски 302
730 1.7.2018 13.00-14.30 Международни институции и администрация проф.д-р Цв.Стоенчева 303
730 1.7.2018 15.00-16.30 Финанси доц.д-р С.Трифонова 403
730 1.7.2018 17.00-18.30 Стратегическо управление доц.д-р Цв.Стоянова 404