Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 16:14

Счетоводство и контрол IV курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
721 30.06.2018 г. 11.30 ч. Надзор и управление на риска проф.д-р Е.Миланова 304
721 30.06.2018 г. 11.30-12.30 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 304
721 30.06.2018 г. 11.30-12.30 Практика преди дипломиране проф.д-р Д.Фесчиян 304
721 30.06.2018 г. 13.00-14.30 Счетоводство в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 304
721 30.06.2018 г. 15.00-16.30 Счетоводство в банките проф.д-р Д.Фесчиян 304
721 01.07.2018 г. 8.00 ч. Административно право проф.д-р Х.Балабанова 503
721 01.07.2018 г. 11.00-12.30 Информационни системи в счетоводството доц.д-р В.Лазарова 304
721 01.07.2018 г. 13.00-14.30 Контрол във финансовия сектор доц.д-р Е.Асенов 304
721 01.07.2018 г. 15.00-16.30 Счетоводна политика и финансови отчети доц.д-р Н.Орешаров 304
721 01.07.2018 г. 17.00-18.30 Финансово стопански анализ доц.д-р Л.Тодоров 304