Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 28 юни 2018 16:23

Счетоводство и контрол III курс, годишна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
722 30.6.2018 9.00-10.30 Счетоводство на застрахователите доц.д-р М.Михайлова 502
722 30.6.2018 11.00-12.30 Счетоводство на осигурителите доц.д-р М.Михайлова 502
722 30.6.2018 13.00-14.30 Търговско право доц.д-р Ж.Драганов 403
722 30.6.2018 15.00-16.30 Данъчно облагане и контрол доц.д-р Т.Атанасова-Дренска 502
722 30.6.2018 17.00-18.30 Митнически контрол доц.д-р О.Димов 502
722 1.7.2018 9.00-10.30 Одитинг х.проф.д-р Кр.Йорданов 502
722 1.7.2018 11.00-12.30 Теория на финансовия контрол х.проф.д-р Кр.Йорданов 502
722 1.7.2018 11.00 ч. Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 302
722 1.7.2018 17.00-18.30 Финансово счетоводство ас.д-р Б.Боянов 403
722 1.7.2018 18.30-19.30 Управленско счетоводство доц.д-р Т.Рупска 401