Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 21 юни 2018 15:46

Администрация и управление, семестър 4, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
730 23.06.2018  11.00-13.00 Международни институции и администрация проф.д-р Цв.Стоенчева 403
730 23.06.2018  13.00-15.00 Управление на иновациите и инвестициите доц.д-р Цв.Цветков 502
730 24.06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО
730 24.06.2018  9.00-11.00 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 403
730 24.06.2018  11.00-13.00 Управление на инфраструктурни проекти доц.д-р Т.Даскалова 404
730 24.06.2018  13.00-15.00 Евристични методи х.доц.д-р А.Доралийски 302