Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 21 юни 2018 15:45

Администрация и управление, семестър 2, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
731 23.06.2018  8.30-9.30 Статистика доц.д-р С.Чипева 401
731 23.06.2018  9.30-11.00 Количествени методи доц.д-р М.Микренска 303
731 23.06.2018  11.00-13.00 Счетоводство проф.д-р Сн.Башева 505
731 23.06.2018  11.00-13.00 Счетоводство гл.ас.д-р М.Маркова 505
731 24.06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО
731 24.06.2018  9.00-11.00 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 501
731 24.06.2018  11.00-13.00 Приложен мениджмънт доц.д-р М.Кузманова 505
731 24.06.2018  13.00-15.00 Организационно поведение доц.д-р Н.Миронова 505