Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 22 май 2018 11:08

Счетоводство и контрол, семестър 8, лятна поправителна сесия

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
721 23.06.2018  9.00-11.00 Надзор и управление на риска проф.д-р Е.Миланова 503
721 23.06.2018  11.00-13.00 Спецсеминар по счетоводство и анализ в публичния сектор проф.д-р Д.Фесчиян 404
721 23.06.2018  13.00-14.00 Практика преди дипломиране проф.д-р Д.Фесчиян 404
721 24.06.2018  9.00-11.00 Контрол във финансовия сектор доц.д-р Е.Асенов 304
721 24.06.2018  11.00-13.00 Счетоводна политика и финансови отчети доц.д-р Н.Орешаров 304