Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 27 март 2018 16:17

Счетоводство и контрол - 4 сем.(проф.бакалавър), семестър 4

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
26.5.2018 14.00-16.00 Магистърски семинар проф.д-р Д.Фесчиян 303
27.05.2018  11.00-13.00 Финансиране на политически партии и неправителствени организации проф.д-р Д.Фесчиян 304
09.06.2018  11.00-13.00 Счетоводство на застрахователите и осигурителите доц.д-р М.Михайлова 403